home   > 
muziektheorie > solfege en gehoortraining  Solfeggio and ear training
 
When you want to use the materials below (and elsewhere on this website) you must install the browser plugin SCORCH (by Sibelius Music). The plugin allows you
  • to see the scores
  • to listen to them (midi)
  • change the tempo, and transpose them to another key (works fine normally, only sometimes it goes entirely wrong)
Om dit materiaal te kunnen gebruiken moet op je computer het programmaatje SCORCH (van Sibelius) zijn ge?nstalleerd. Je kunt de oefeningen dan
  • bekijken
  • beluisteren (als midi, dus mooi is het niet echt..)
  • in een ander tempo afspelen en transponeren naar een andere toonsoort (gaat meestal goed, en soms goed fout..)

(download scorch)
klik hier voor een korte gebruiksaanwijzing van Scorch
click here for a short manual of Scorch
Important to know: after you finish playing an example in Scorch, you have to use the stop button
before any other example on the same page can be played (else Scorch simply does not start again).

 
 
HUISWERK / OPDRACHTEN 
HOMEWORK /ASSIGNMENTS
PRAKTISCHE SOLFEGE (ZINGEN / RITME) 
SOLFEGGIO (SINGING / RHYTHMS)
materiaal voor van het blad zingen en ritme uitvoeren; onder andere: onbegeleide solfeges, ritmes, en onbegeleide solfeges voor Analyse Nieuwe Muziek:
Materials for sight singing and rhythm performance: un-accompanied solfeggios, rhythms,and singing exercises for Analysis New Music:
GEHOORTRAINING 
EAR TRAINING
een aantal luistervoorbeelden (nog lang niet af..)
Some examples (not finished yet..)
een aantal luistervoorbeelden (nog niet allemaal af..
Some examples (not finished yet..)
een aantal koralen uit de Passionen van Bach, om te noteren, en voor harmonisch horen
Bach-Chorals you can notate, or use for harmonic ear training

Inhoudsopgave werkboek solfege 1e jaar 
Conservatorium van Amsterdam

GEHOORTRAINING en PRAKTISCHE SOLFEGE 
EAR TRAINING and SOLFEGGIO
voorbeelden van de toelating solfege/gehoortraining, en voorbeelden van toetsen voor de Jong Talent-afdeling van het Conservatorium van Amsterdam     examples of the entrance examanition ear traing and solfeggio, and examples of tests for the Young Talent Department of the Conservatory of Amsterdam
voorbeeldmateriaal: dictees en solfegepracticum (van blad zingen / ritme uitvoeren)     examples of the entrance examanition ear traing and solfeggio (singing / rhythms)
toetsen eerste jaar, afsluitende tentamens, afsluitend examen gehoortraining bij Analyse Nieuwe Muziek, etc.: dictees en solfegepracticum (van blad zingen / ritme uitvoeren). Voor zingoefeningen en ritmes bij Analyse Nieuwe Muziek: zie hier.
Exams and tests first year, final exams (second year), and ear training exam for Analysis New Music, etc.: dictations and solfeggio  (singing / rhythms). Sight singinge exercises Analysis New Music: see here.
dictees en solfegepracticum (van blad zingen / ritme uitvoeren)     Dictations and solfeggio