home  > 
muziektheorie
 
Om sommig materiaal te kunnen gebruiken  moet op je computer het programmaatje 'scorch' (van sibelius) zijn geïnstalleerd. Je kunt de scorch-bestanden dan
  • bekijken
  • beluisteren (als midi, dus mooi is het niet echt..)
  • transponeren naar een andere toonsoort (gaat meestal goed, en soms goed fout..)

(download scorch)
- pagina wordt in nieuw 
venster geopend -
klik hier voor een beknopte 
gebruiksaanwijzing van scorch
(pagina wordt in nieuw venster 
geopend)
  • in de rubriek analyse teksten over analyse, en enkele analyses van stukken
  • in de rubriek harmonie een verzameling harmonie-opgaves, en een tekst over harmonieleer (dit laatste voorlopig 'work in progress'..)
  • in de rubriek solfege en gehoortraining een- en meerstemmige dictees, prima vista-oefeningen en ritmes
  • in de rubriek algemene muziekleer voorbeeld-toelatingsexamens, en een toelichting hierop
  • in de rubriek contrapunt een voorlopig nog niet voltooide tekst over fuga